Help!
01.03.2021.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Advertisement
Start

Menu główne
Start
Aktualności
Praktyczna nauka zawodu, praktyka zawodowa
Kontakt
Przydatne linki
Informacje
Kadra
Czym się zajmujemy

W Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych odbywają się zajęcia praktyczne w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik teleinformatyk.

W Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych realizowane są zajęcia dla słuchaczy w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych odbywają się zajęcia w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych - CKZ (Projektu PKOL "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"). Realizowane są w postaci: kursów, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, staży - praktyk, pomocy stypendialnej  dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Zwiedzamy Muzeum Narodowe

Zwiedzamy Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie k/ Poznania

 
Innowacyjność w edukacji rolniczej

Dnia 04.04.2016r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie rozpoczęła się czwarta edycja kursów obsługi kombajnów zbożowych i stosowania środków ochrony roślin, organizowanych wspólnie z MODR w Karniowicach i Związkiem Zawodowym Młodych Rolników, który dofinansowuje część kosztów szkolenia .
W kursach uczestniczą licznie uczniowie Technikum w naszej Szkole, szczególnie z klas technik mechanizacji rolnictwa oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.  
Kursy w Zespole Szkól Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie cieszą się dużą popularnością. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, stosowane są innowacyjne metody nauczania, a zajęcia przeprowadzane są wspólnie z najlepszymi firmami w branży rolniczej.

 
Symulator nauki jazdy samochodem

Przykładowy obraz   Symulator do nauki jazdy sprzyja bezstresowemu zapoznaniu się z techniką kierowania pojazdami samochodowymi. Umożliwia swobodne opanowanie podstawowych umiejętności preaktycznych, związanych z kierowaniem samochodem. Ułatwia przygotowanie do uzyskania w przyszłości prawa jazdy. Jest dostępny w klasie 2 lub 3 dla uczniów kształcących się w zawodach technik  pojazdów  samochodowych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 
Kurs spawacza
    Kurs spawacza realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu CKZ Centrum Kompetencji Zawodowych komponentu projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.  Kwalifikacje zdobywają uczniowie wszystkich Szkół powiatu miechowskiego realizujących ten projekt. Zajęcia odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.  
 
Dla zainteresowanych  istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji spawalniczych (innymi metodami).

 
Kurs operatora wózków widłowych
     Kurs operatora wozków widłowych realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu CKZ Centrum Kompetencji Zawodowych komponentu projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.  Kwalifikacje zdobywają uczniowie wszystkich Szkół powiatu miechowskiego realizujących ten projekt. Zajęcia odbywają się na placu manewrowym przy budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
 
Kurs diagnostyki pojazdów samochodowych

     Kurs diagnostyki pojazdów samochodowych oraz przeprowadzania analizy spalin realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu CKZ Centrum Kompetencji Zawodowych komponentu projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Kwalifikacje zdobywają uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Zajęcia odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych. Kursanci zapoznawani są ze standardami diagnostyki: KTS, ITS, OBD.

 
Technikum
Technik teleinformatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Top!