Kurs operatora wózków widłowych
     Kurs operatora wozków widłowych realizowany jest w budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych w ramach projektu CKZ Centrum Kompetencji Zawodowych komponentu projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Jest to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.  Kwalifikacje zdobywają uczniowie wszystkich Szkół powiatu miechowskiego realizujących ten projekt. Zajęcia odbywają się na placu manewrowym przy budynku Warsztatów Szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.