Nauczyciele prowadzący zajęcia w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych

1.    mgr inż. Zemła Piotr - kierownik szkolenia praktycznego

2.    mgr inż. Dulewski Adam

3.  mgr inż. Kopeć Witold

4.    mgr inż. Krupa Michał

5.    inż.      Molęcki Krzysztof

6.    mgr inż. Ptak Paweł

7.    mgr inż. Roch Krzysztof

8.   mgr inż. Słapek Sławomir

9.    mgr inż. Wołowiec Robert

10.  inż. Wójcik Przemysław

11.  mgr inż. Żak Arkadiusz