Zwiedzamy Muzeum Narodowe

Zwiedzamy Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie k/ Poznania

Uczniowie Zespołu Szkól Nr 2 im. Jana Pawła II,  kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, odwiedzając AGRO SHOW mogli także popatrzyć  wstecz – zobaczyć jak było dawniej i dawno temu. Zwiedzili wystawy  Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie/k. Poznania. Muzeum to posiada bogaty zbiór maszyn i narzędzi do uprawy roli. Narzędzia orne reprezentowane są przez radła w ilości 55 sztuk oraz 10 soch drewnianych i jedną żelazną. Zgromadzono również ponad 130 pługów konnych i ciągnikowych, 80 bron, a także włóki (5 szt.), kultywatory (10 szt.) i wały (22 szt.). Ciekawą część zbiorów stanowią eksponaty drewniane, najstarsze pochodzą z kolekcji profesora Stefana Biedrzyckiego, który w okresie międzywojennym zgromadził w warszawskiej SGGW pokaźną kolekcję XIX- i XX-wiecznych narzędzi rolniczych. Po wojnie ocalały zbiór, liczący ponad 50 obiektów, przekazany został do Muzeum w 1964 r. przez Zakład Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Oprócz typowo zabytkowych urządzeń do uprawy roli Muzeum zgromadziło także aktywne maszyny uprawowe typu brona wahadłowa, pługofrezarka czy glebogryzarka. Ciekawym obiektem jest pług motorowy Praga T-4821, wyprodukowany w Pradze w 1919 roku. Jest to urządzenie będące pośrednią konstrukcją między lokomobilą parową a uniwersalnym traktorem rolniczym. Maszyna posiada silnik spalinowy o mocy 10 KM napędzany benzyną, służyła do orki, a także do transportu. Mogła poruszać się z prędkością 5 km/godz.
Program edukacyjny dla szkół zawiera bogatą ofertę lekcji muzealnych przeznaczonych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Lekcje dostosowane są do różnych grup wiekowych. Większość lekcji ma charakter interaktywny.
    Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie klas I tmr, III tmr, IV tmr  kształcący się w zawodzie – technik mechanizacji rolnictwa mogli z tej oferty skorzystać, i aktywnie uczestniczyć w zwiedzaniu wystaw Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k/Poznania Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Michał Krupa i Adam Dulewski
/zs2/