START arrow PRZETARGI arrow Rozstrzygnięcie przetargu 3/08
PDF Drukuj Email

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 3/08

 

 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007 r., Dz . U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie uprzejmie informuje , że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Wykonanie  robót remontowo -budowlanych w budynku Zespołu Szkół  Nr 2 w Miechowie ulica B. Prusa  2 tj. remont posadzek w salach lekcyjnych”.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział trzech wykonawców, wszystkie oferty spełniły wymagane warunki i kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty spełniające warunki i kryteria określone w SIWZ:

-          Oferta nr 1

      Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „BUDOMAS”

      ul. Międzyleska 2-6, 50-514 Wrocław

      cena ofertowa brutto oferty – 49 928,94 zł

-          Oferta nr 2

      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” Spółka Jawna Sławomir Kwapień

      ul.Szpitalna 7/8, 32-200 Miechów

      cena ofertowa brutto oferty – 46 250,65 zł

        Oferta nr 3

      Usługi Budowlane Piotr Skulik

      Wola Luborzycka 21,  31-010 Kocmyrzów

      cena ofertowa brutto oferty – 42 279,48zł

Komisja Przetargowa po dokonaniu analizy i oceny złożonych ofert zgodnie z pkt 12   SIWZ określającym kryteria oceny ofert dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej – kryterium jedyne i podstawowe – 100% cena. Największą ilość punktów – 100 pkt otrzymała oferta nr 3

    Usługi Budowlane Piotr Skulik

    Wola Luborzycka 21,  31-010 Kocmyrzów

Cena brutto za wykonanie zamówienia wybranej oferty wynosi: 42 279,48 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 48/100)

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „BUDOMAS” ul. Międzyleska 2-6, 50-514 Wrocław otrzymała 84,68 pkt.

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” Spółka Jawna Sławomir Kwapień, ul.Szpitalna 7/8, 32-200 Miechów otrzymała 91,41 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo -budowlanych w budynku Zespołu Szkół  Nr 2 w Miechowie ulica B. Prusa  2 tj. remont posadzek w salach lekcyjnych został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.