START arrow PRZETARGI arrow ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Numer sprawy ZP 1/2010
Miechów  2010-07-22

Działając na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)  Zamawiający -  Zespół Szkół  Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą:

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i M. Konopnickiej”

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

1.    Uzasadnienie faktyczne

a)    Pierwsza oferta została odrzucona ze względu na nie uzupełnienie brakujących dokumentów o których oferent został poinformowany,
b)    Odrzucenie drugiej oferty było spowodowane kwotą przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2.    Uzasadnienie prawne

a)    art. 26 ust 3 Prawa zamówień publicznych – nie złożył w wyznaczonym terminie uzupełnionych dokumentów
b)    art. 93 pkt. ust.4  Prawa zamówień publicznych – cena  przewyższyła kwotę,   którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej znajdujące się       w rozdziale  III   ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

                                                                               Dyrektor
                                                                                  mgr inż.  Maria Paschek

Do wiadomości:
1.    oferenci
2.    www.zs2.miechow.pl
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.