START arrow PRZETARGI arrow Numer sprawy: ZP-2/2010
Numer sprawy: ZP-2/2010 PDF Drukuj Email

Miechów, dn. 26.08.2010r.

 

Numer sprawy: ZP-2/2010

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie:

 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej" z podziałem na zadania częściowe:

Zadanie częściowe Nr 1:

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"

Zadanie częściowe Nr 2:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej"

Na przetarg wpłynęły dwie oferty, komisja przetargowa dokonała analizy ofert i uznała iż jedna oferta spełniła wymogi zawarte w SIWZ.

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena – 100% , punktacja przedstawiona poniżej stała się podstawą do wyłonienia najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Ocena ofert

liczba pkt.

(cena 100%)

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” sp. jawna,

32-200 Miechów,

ul. Szpitalna 7/8

Zad. 1  100

Zad. 2  100

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano:

do realizacji zadania nr 1 najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” sp. jawna,

32-200 Miechów,

ul. Szpitalna 7/8

do realizacji zadania nr 2 najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” sp. jawna,

32-200 Miechów,

ul. Szpitalna 7/8

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie ze SIWZ jedynym kryterium wyboru ofert była cena – 100%, powyższe oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100, odpowiednio dla poszczególnych zadań.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następującego Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany „JURA”

ul. 1-go maja 83

32-340 Wolbrom

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ( z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu ), gdyż  na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 

 

                                                                              Dyrektor

                                                                  mgr inż. Maria Paschek

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.