START arrow POKL - MODERNIZACJA arrow MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
PDF Drukuj Email
                            
 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Beneficjent Projektu: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Partner: Powiat Miechowski
Realizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
Projekt realizowany jest od 01.I.2010 do 31.XII.2014

Z dniem 1 września 2010 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  rozpoczęto realizację programu
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

Projekt skierowany jest do uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  do projektu  zakwalifikowali się uczniowie w zawodzie:

technik elektronik  
technik mechanik      
technik mechanizacji rolnictwa  
technik pojazdów samochodowych
technik hotelarstwa
technik organizacji usług gastronomicznych
Celem projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.

1. ZAJĘCIA BRANŻOWE (POZASZKOLNE):
 • kurs kelnerski
 • kurs Barista – kurs parzenia kawy
 • kurs Carvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach
 • kurs barmański
 • kurs spawacza
 • kurs operatorów wózków widłowych
 • kurs diagnostyki samochodowej OBD
 • kurs prawa jazdy

Wsparcie branżowe daje możliwość uczniom uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, a co za tym idzie zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.
2. ZAJĘCIA Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (POZALEKCYJNE):
 • Język angielski  dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
 • Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej
 • Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej
 • Matematyka dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC
 • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
 • Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
 • Doradztwo zawodowe.
Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane są na rozwój wyżej wymienionych kompetencji kluczowych, co przyczyni się do wzrostu poziomu umiejętności i wiadomości koniecznych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe - grupowe bądź indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania swojej przyszłości, poruszania się na rynku pracy.
W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 zostanie przeprowadzony Kurs
 • kurs Barista – kurs parzenia kawy
 • kurs Karvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach
 • kurs barmański
 • kurs spawacza
 • kurs operatorów wózków widłowych
oraz zajęcia zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych.
 • Język angielski  dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
 • Matematyka dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
 • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
 • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
 • Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
 • Doradztwo zawodowe.
W II semestrze tego roku szkolnego jak i w latach następnych odbędą się pozostałe kursy o czym lider szkolny będzie informował na bieżąco.

 

Miechów dn. 06-09-2011

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr I
w sprawie rekrutacji uczniów do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach POKL 9.2.

 
Ogłasza się nabór uczniów w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:
 1. Z zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych:

  • Język obcy (j. angielski), dla branży mechaniczno -  mechatronicznej  liczba uczestników 10-15 osób,  2 grupy do 15 osób
  • Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej liczba uczestników 10-15  osób,  2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD liczba uczestników 10-15 osób, 2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej liczba uczestników 10-15, 2 grupy do 15 osób
  • ITC komputerowe wspieranie projektowania CNC liczba uczestników 10-15 osób, 2 grupy do 15 osób
  •  Doradztwo zawodowe liczba uczestników 10-15 osób
 2. Z zakresu  kursów branżowych:

  • kurs Barista – kurs parzenia kawy liczba uczestników 16 osób
  • kurs Carvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach liczba uczestników 30 osób
  • kurs barmański liczba uczestników 20 osób
  • kurs operatorów wózków widłowych liczba uczestników 10 osób
  • kurs kelnerski liczba uczestników 36 osób
3. Staże – wizyty zawodoznawcze
grupy branżowe - liczba uczestników 10-15 osób

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 08.09- 14.09.2011r. w godzinach od 9- 15.

Uczestnicy wszystkich rodzajów kursów otrzymają Świadectwo Ukończenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej.
Wszelkie informacje o aktualnym procesie realizacji programu , jak i o terminach rekrutacji na poszczególne formy zajęć będą umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Informacji udziela także Lider Szkolny Projektu – Piotr Zemła.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Mam Zawód. Mam Fantazję

Wystarczy, że chodzisz do szkoły zawodowej i korzystasz
z bezpłatnych kursów i szkoleń w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, filmu, fotografii lub kabaretu, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiać będą zajęcia realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz korzyści płynące z uczestnictwa uczniów w projekcie, nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi.

Rekrutacja potrwa do połowy października

Czekają atrakcyjne nagrody

 

INFORMACJE NA STRONIE

 

www.zawodowamalopolska.pl

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

 

 

Miechów, dn. 12.01.2012

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 realizowanego w ramach POKL 9.2.

 

§1

 

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

 

 1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 

 • MATEMATYKA DLA BRANŻY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ
  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji I 2012 - IV2012)
 • MATEMATYKA DLA BRANŻY MECHANICZNO - MECHATRONICZNEJ
  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji I 2012 – III 2012)
 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
  3 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE PROJEKTOWANIA CNC
  1 grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 • DORADZTWO ZAWODOWE
  grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji III 2012 – VI 2012)
 1. Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:
 • KURS SPAWACZA
  1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)

             2 grupa 15 osób (orientacyjny czas realizacji V 2012 – VII 2012)

 • KURS PRAWA JAZDY
  1 grupa 23 osoby  (orientacyjny czas realizacji VI 2012 – VIII 2012)
 • KURS DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ OBD
  1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)
 • KURS OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
  1 grupa 24 osoby (orientacyjny czas realizacji II 2012 – VI 2012)

              2 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji V 2012 – VII 2012)

 1.  STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

             grupy branżowe - liczba uczestników 10-15 osób

 

 

§2

Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

§3

Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej - www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

§4

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 16.01 - 17.01.2012r. w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych od 18.01.2012 do 20.01.2012 od godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.

§5

Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.

§6

Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

 

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2011/2012 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.


NABÓR NA KURS

Organizowany przez Zespół Szkół w Książu Wielkim
1. OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI: Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:
 • 18 lat.
 • ukończona szkoła podstawowa.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
2. KOMBAJNISTY Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:
 • 18 lat.
 • Prawo jazdy kategorii T lub B.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.
§3
Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej - www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.
§4
Dokumentację rekrutacyjną należy składać u  Szkolnego  Lidera  Projektu
w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych do 03.07.2012 w pokoju Nr 3.
§5
Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.
§6
Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.
Szkolny Lider Projektu
Piotr Zemła

Miechów, dn. 10.09.2012

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr I

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
 realizowanego w ramach POKL 9.2.

§1

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

 

1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 

 

 • JĘZYK ANGIELSKI  DLA BRANŻY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNEJ

  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji    X 2012 – XII 2012)

 • JĘZYK OBCY  DLA BRANŻY MECHANICZNO - MECHATRONICZNEJ

  2 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 • ITC KOMPUTEROWE WSPIERANIE DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

  3 grupy od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

2. Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:

 • KURS SPAWACZA

   1 grupa 17 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS PRAWA JAZDY
  1 grupa 19 osoby  (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 • KURS DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ OBD
  1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

2 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

          1 grupa 16 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS CARVING -KURS RZEŹBIENIA W OWOCACH I WARZYWACH

 

1 grupa 6 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS BARISTA - KURS PARZENIA KAWY

 

1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 • KURS KELNERSKI

 

1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji   X 2012 – XII 2012)

 

 

3. STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

 

             grupy branżowe - liczba uczestników 10-15 osób

 

§2

Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

§3

Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej - www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

§4

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym 12.09 - 14.09.2012r. w godzinach od 9- 13. Na Warsztatach szkolnych od 17.09.2012 do 19.09.2012 od godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.

§5

Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.

§6

Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

 

Szkolny Lider Projektu

Piotr Zemła

 

KONKURSY

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu Mam Zawód. Mam Fantazje. W roku 2012 wprowadzamy nową formułę konkursu opartą o konkurencje zawodowe, które zostaną przeprowadzone dla 7 branż

 

1. W branży turystyczno- gastronomicznej:

 

· Barista

 

· Carving

 

· Barman

 

· Kucharz

 

2. W branży mechaniczno-mechatronicznej:

 

· Programowanie robotów

 

· Metaloplastyka

 

3. W branży informatycznej:

 

· Opracowanie i wykonanie dokumentu filmowego

 

4. W branży rolno-przetwórczej:

 

· Rozpoznawanie roślin z materiału żywego i ze zdjęć oraz z plansz,

 

wykonanie ogólnego projektu koncepcyjnego ogrodu przydomowego

 

5. W branży usługowej

 

· Trzy techniki nawijania oraz Stylista XXI wieku - TECHNO – TRENDY

 

6. W branży budowlanej:

 

· Wykonanie fragmentu okładziny ściennej z płytek ceramicznych wg własnej inwencji twórczej

 

7. W branży społeczno-medycznej:

 

· Pomoc przedmedyczna w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia

 

 

Miechów, dn. 03.01.2013

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.

§1
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia:

1. Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

DORADZTWO ZAWODOWE
grupa od 10 do 15 osób (orientacyjny czas realizacji   II.2013  - XI. 2013)
2. Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:
KURS SPAWACZA
 1 grupa 25 osób (orientacyjny czas realizacji    II.2013 -  IV. 2013)

KURS PRAWA JAZDY
1 grupa 15 osób  (orientacyjny czas realizacji   IV.2013 - VIII. 2013)

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH
              1 grupa 20 osób (orientacyjny czas realizacji     II.2013 -  VII. 2013)

KURS BARISTA - KURS PARZENIA KAWY
1 grupa 10 osób (orientacyjny czas realizacji   II.2013 - IV. 2013)

3. STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE
             grupy branżowe - liczba uczestników 10-15 osób)

4. STAŻE  ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014
STAŻ 3-4 TYGODNIOWY PŁATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO
Indywidualnie informacja u Szkolnego Lidera Projektu


§2
Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.
§3
Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej - www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.
§4
Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym  na Warsztatach szkolnych  07.01 - 10.01.2013r  od  godz. 7:30-14:30 w pokoju Nr 3.
§5
Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Miechowie.
§6
Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

Szkolny Lider Projektu
Piotr Zemła

Miechów, dn. 22.04.2013

 

Ogłoszenie  na rok szkolny 2012/2013 semestr II

w sprawie rekrutacji uczniów do projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 realizowanego w ramach POKL 9.2.

NABÓR NA KURS

 

1. KOMBAJNISTY w Zespole Szkół w Książu Wielkim - wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.
 • Prawo jazdy kategorii T lub B.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

2. Kurs Barmański w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie - wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat.

 • Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  Dokumentację rekrutacyjną kandydaci pobierają ze strony internetowej - www.zs2.miechow.pl lub w sekretariacie Szkoły.

  Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie Szkoły – wyznaczonym punkcje rekrutacyjnym  na Warsztatach szkolnych  w pokoju Nr 3 w okresie maj –czerwiec 2013.

  Informacje o naborze otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
  w Miechowie.

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu
  Piotr Zemła

   

  Miechów, dn. 23.09.2013

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014
  w sprawie zapisów uczniów do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

   

   §1

  Wychodząc na przeciw zainteresowaniom młodzieży. Ogłasza się zapisy uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” celem rozpoznania zapotrzebowania na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

  ·         Język angielski  dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
  ·         Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej
  ·         Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej
  ·         Matematyka dla branży mechaniczno -  mechatronicznej
  ·         ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD
  ·         ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC
  ·         ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej
  ·         Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego
  ·         Doradztwo zawodowe.

  2.    Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:

  ·         kurs kelnerski
  ·         kurs Barista – kurs parzenia kawy
  ·         kurs Carvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach
  ·         kurs barmański
  ·         kurs spawacza
  ·         kurs operatorów wózków widłowych
  ·         kurs diagnostyki samochodowej OBD
  ·         kurs koparko - ładowarki
  ·         kurs prawa jazdy

  3.    STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAŻE  ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014

  STAŻ 3-4 TYGODNIOWY PŁATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – informacje u Pana Jarosława Szarka

  Szczegółowe informacje u Szkolnego Lidera Projektu

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno - zapisowym 24.09.2013r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych  25.09.2013r   godz. 8:45-12:00.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
  Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

   

  Miechów, dn. 15.10.2013

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014 semestr I
  w sprawie naboru uczniów do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  •     Język obcy  dla branży mechaniczno -  mechatronicznej             
  •     Język angielski dla branży turystyczno – gastronomicznej               
  •     Matematyka dla branży turystyczno – gastronomicznej          
  •     Matematyka dla branży mechaniczno -  mechatronicznej       
  •     ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej                                    
  •     ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD       
  •     ITC komputerowe wspieranie projektowania  CNC       
  •     Doradztwo zawodowe    
  2.    Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:

   

  •     kurs kelnerski             
  •     kurs Barista – kurs parzenia kawy           
  •     kurs Carvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach         
  •     kurs barmański           
  •     kurs spawacza         
  •     kurs operatorów wózków widłowych           
  •     kurs diagnostyki samochodowej OBD        
  •     kurs prawa jazdy          
  •     Kurs koparko - ładowarki        
  •     Kurs operatorów kombajnów      3.    STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE
         grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.   STAŻE  ZAWODOZNAWCZE

  2013 -2014 STAŻ 3-4 TYGODNIOWY PŁATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno - zapisowym 15.10.2013r do 18.10.2013r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu
  Piotr Zemła

   

   

  Miechów, dn. 20.01.2014

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2013/2014 semestr II
  w sprawie naboru uczniów i uczennic  do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  Ø Język włoski dla branży turystyczno – gastronomicznej, – nowość

  Ø Warsztaty -  diety śródziemnomorskie na rynkach lokalnych. – nowość

  Ø Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  Ø Doradztwo zawodowe

   

  2.    Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:

   

  Ø Kurs gastronomiczny

  Ø kurs spawacza 

   

  3.    STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAŻE -  PRAKTYKI   ZAWODOZNAWCZE     2013 -2014

  STAŻ 3-4 TYGODNIOWY PŁATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka

  i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno - zapisowym od 23.01.2014r do 24.01.2014r godz. 8:45-14:00 w Szkole a na Warsztatach szkolnych od 27.01.2014r do 30.01.2014r godz. 8:45-14:00 .

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

  Miechów, dn. 05.09.2014

  Ogłoszenie  na rok szkolny
  2014/2015

  w sprawie naboru uczniów i uczennic  do projektu
  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
   realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  §1

  Ogłasza się rekrutacje uczniów/uczennic  w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na zajęcia i kursy:

   

  1.    Z ZAKRESU WZMACNIANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

   

  ·        Język włoski dla branży turystyczno – gastronomicznej, – nowość

  ·        Warsztaty -  diety śródziemnomorskie na rynkach lokalnych. – nowość

  ·        Warsztaty – marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  ·        Język angielski dla branży informatyczno - elektronicznej       

  ·        Język angielski dla branży rolno - przetwórczej       

  ·        Matematyka dla branży mechaniczno -  mechatronicznej

  ·        Doradztwo zawodowe

   

   

   

  2.    Z ZAKRESU  KURSÓW BRANŻOWYCH:

   

  ·        kurs kelnerski     

  ·        kurs Barista – kurs parzenia kawy   

  ·        kurs Carvingu – kurs rzeźbienia w owocach i warzywach 

  ·        kurs barmański   
  ·        kurs spawacza 
  ·        kurs operatorów wózków widłowych   
  ·        kurs diagnostyki samochodowej OBD
  ·        kurs prawa jazdy  
  ·        Kurs koparko – ładowarki

  ·        Kurs gastronomiczny

  ·        Kurs - Profesjonalna recepcjonistka 

  ·        Kurs - Fakturzystka z obsługą komputera i kas fiskalnych

   

   

  3.    STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE

               grupy branżowe – (liczba uczestników 10-15 osób)

  4.    STAŻE -  PRAKTYKI   ZAWODOZNAWCZE     2014 -2015

  STAŻ 3-4 TYGODNIOWY PŁATNA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W FIRMACH Z POWIATU MIECHOWSKIEGO – Szczegółowe informacje u Pana Jarosława Szarka

  i Szkolnego Lidera Projektu

   

  §2

  Szczegółowe zasady naboru reguluje Regulamin główny i regulaminy szczegółowe. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – www.zs2.miechow.pl oraz w bibliotece szkolnej i w witrynach: świetlicy szkolnej i wejścia do szkoły. U Szkolnego Lidera Projektu – Piotr Zemła.

  §3

  Zapisywać się  należy w  wyznaczonym punkcje rekrutacyjno - zapisowym na Warsztatach szkolnych od 08.09.2014r do 15.09.2014r godz. 8:45-14:00  
  u Szkolnego Lidera Projekty.

  §4

  Informacje o zapisach otrzymują wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

  §5

  Ogłoszenie  obowiązuje od dnia wydania.

  Szkolny Lider Projektu

  Piotr Zemła

   

   

   

  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCJE

   

  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
  realizowanego w ramach POKL 9.2.

   

  W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM MOŻNA UZYSKAĆ NA

   

  http://www.zawodowamalopolska.pl

   

  Regulamin uczestnisctwa

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrarzeniu zgody

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  Szczegułowe warunki rekrutacji

  Język Obcy

  Matematyka

  ITC komputerowe wspieranie projektowania CAD

  ITC komputerowe wspieranie projektowania CNC

  ITC komputerowe wspieranie diagnostyki samochodowej

  warsztaty - marketing w obsłudze ruchu turystycznego

  Doradztwo zawodowe

  Kurs barista

  Kurs carvingu

  Kurs barmański

  Kurs kelnerski

  Kurs spawacza

  Kurs operatora wózka widłowego

  jezyk angielski BRANZY TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNEJ

  kurs diagnostyki samochodowej OBD

  kurs prawa jazdy

  matematyka dla BRANZY TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNEJ

  jezyk włoski dla branży turystyczno - gastronomicznej

  szczegółowe zasady rekrutacji na kurs gastronomiczny

  warsztaty - diety srodziemnomorskie na rynkach lokalnych

   

   
  « poprzedni artykuł
  © 2019 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.