START arrow WITAMY W SZKOLE arrow List intencyjny
PDF Drukuj Email
LIST INTENCYJNY

 

        Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie, dostrzegając trudności, bariery i ograniczenia, na jakie napotykają młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, stale poszerza i zmienia swą ofertę edukacyjną, dostosowując ją do trendów rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego.

        Pragniemy, aby absolwenci naszej Szkoły umieli znaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, posiadali umiejętności rozumienia i interpretowania zjawisk życia gospodarczego, aby komunikowali się z otoczeniem, potrafili korzystać z technologii elektroniczno-informacyjnej, planowali swe życie i skutecznie poszukiwali w nim realizacji i satysfakcji zawodowej.

        Zwracamy się do Państwa z propozycją zespolenia sił, możliwości, działań i środków w celu tworzenia w naszym powiecie Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Zatrudnienia. Szczególnie zależy nam na:

 kształtowaniu postaw przedsiębiorczych młodzieży, poprzez doświadczenia edukacyjne w prowadzeniu firmy i doradztwo zawodowe

 wspieraniu aktywności zawodowej i społecznej absolwentów, ich gotowości do samozatrudnienia oraz przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

 wprowadzaniu i dostosowywaniu programów praktyk zawodowych, zajęć specjalizujacych, związanych z rozwojowymi dziedzinami produkcji i usług z zakresu: ekologii, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa, technologii elektronicznych i motoryzacyjnych, w których mogą powstać miejsca pracy na lokalnym rynku

 kształceniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy, zdolnego wykorzystać szanse rozwojowe wynikające z integracji europejskiej, reprezentującego standardy moralne gwarantujące właściwe posługiwanie się narzędziami wysokiej technologii i demokracji

        Mamy ambitne plany, nowatorskie pomysły i marzenia o Szkole zapewniającej wysoki poziom kształcenia i wychowania. Pragniemy zaangażować w te idee liczne osoby i organizacje, będziemy korzystać z dotychczasowych kontaktów i doświadczeń. Szczególnie liczymy jednak na nowych Partnerów społecznych w tym wspólnym wysiłku. Rozumiemy przecież coraz lepiej, że nasza przyszłość zależy od naszych dzieci. W nich tkwi sekret rozwoju i przyszłej pomyślności.
        Zwracamy się do wszystkich, którzy wierzą w "ukryty skarb" w edukacji, aby wspierając wysiłki Szkoły i angażując się we współpracę, pomogli dostosować kierunki i formy kształcenia do potrzeb rynku pracy, w różnych jego wymiarach. Pragniemy wspólnie czerpać satysfakcję z faktu, że tworzymy warunki, aby młodzi ludzie z Miechowszczyzny, uczyli się - "aby wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie".
Wierzymy, że zainteresowani Partnerzy spotkają się i podpiszą dwustronne porozumienia.

20 czerwca 2003

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIECHOWIE

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.