START arrow PROGRAMY UE arrow Erasmus+ arrow Europejskie praktyki kluczem do kariery
Europejskie praktyki kluczem do kariery PDF Drukuj Email
„Europejskie praktyki kluczem do kariery”
 
Przykładowy obraz
 
 
Słuszność tego stwierdzenia w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie  staramy się potwierdzać w naszej codziennej pracy z młodzieżą, która w Technikum kształci się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik teleinformatyk.
Systematycznie wypełniamy misję naszej Szkoły tworzenia uczniom optymalnych warunków rozwoju, a także umożliwiania im nabywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
 Jesteśmy po to, aby dążyć do wielostronnego rozwoju osobistego naszych uczniów, kształcić ich kompetencje ogólnozawodowe, wyposażyć młodych ludzi w dodatkowe kwalifikacje zawodowe ułatwiające wejście na rynek pracy. Tworzymy klimat sprzyjający rozwojowi samodzielności, odpowiedzialności, a także rozumienia innych ludzi, kultur i tradycji. Naszym zadaniem jest współpracować i tworzyć środowisko wychowawcze, umożliwić absolwentom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i życiowego.
 Misję tę w obecnych czasach silnie łączymy z rzeczywistością gospodarczą, w jakiej funkcjonujemy. Na lokalnym i regionalnym rynku współpracujemy z pracodawcami, realizując praktyczną naukę zawodu, staże zawodowe w ramach przedsięwzięcia „Partnerstwo w edukacji zawodowej”. Program mobilności młodzieży Erasmus+, w którym uczestniczą nasi uczniowie ma coraz większe znaczenie dla ich rozwoju zawodowego w czasie współzależności,  integracji państw i gospodarek, społeczeństw i kultur.  
W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych dostało szansę nabycia umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.  Mamy świadomość tego, jak istotna jest praktyka zagraniczna dla naszych uczniów, również ze względów językowych i kulturowych. Na ich potrzeby odpowiadamy, realizując  projekt „Europejskie praktyki kluczem do kariery” ERASMUS+.
Za nami czas rekrutacji uczniów na praktyki zawodowe w niemieckich firmach, które odbędą się w okresie 30.04.2017 – 27.05.2017, a ich organizacją zajmie się nasz partner – Firma Vitalis GmbH ze Szkeuditz.
Pragniemy, aby młodzież naszej Szkoły była jak najlepiej przygotowana do ich odbycia. Nadszedł czas intensywnych przygotowań. Do końca marca uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności, organizowany w formie zajęć dodatkowych w Szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego niemieckiego i angielskiego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Dbając o komfort uczniów zapewniamy im w ramach projektu „Europejskie praktyki kluczem do kariery” ERASMUS+ wysokiej jakości odzież oraz obuwie robocze spełniające europejskie normy jakości. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych zostaną wyposażeni w odzież wodo- i olejoodporną oraz buty klasy S3. Przyszli technicy gastronomii otrzymają po 2 komplety spodni i kurtek kucharskich oraz odpowiednie obuwie. Natomiast dla uczniów kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa zostaną zakupione po 2 komplety strojów do bufetu śniadaniowego (czarne spodnie, spódnice, białe koszule, eleganckie buty) oraz komplet wygodnej odzieży do działu hauskeepingu.
Wysyłamy bardzo dobrze przygotowanych uczniów na 4 tygodnie praktyk zawodowych w Niemczech. Realizując projekt chcemy osiągnąć jego główny cel: Przygotować uczniów naszej Szkoły do pracy i funkcjonowania w Europie, poprzez zwiększenie ich mobilności edukacyjnej.
Efektem projektu będzie zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych uczniów, a także świadomości międzykulturowej, umiędzynarodowienie Szkoły, w tym nawiązanie i utrzymanie kontaktów europejskich na polu edukacji zawodowej, podniesienie jakości nauczania w dostosowaniu do wymogów europejskiego rynku pracy, a także podniesienie umiejętności organizacyjnych zespołu zarządzającego projektami.
W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie stawiamy na innowacyjność w nauczaniu i działaniu. Chcemy umożliwić naszym uczniom takie przygotowanie zawodowe, aby mogli swobodnie poruszać się po europejskim rynku pracy, w myśl idei kształcenia przez całe życie a także uczestniczyć w kształceniu ustawicznym.
Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Niemczech pokryte zostaną z budżetu projektu. Dofinansowanie projektu z UE: 71 184,00 EUR ( 307 514,88 PLN) t.j. 100%
Życzymy naszym uczniom powodzenia w zdobywaniu mobilności.
 /ZS2/
 
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz

 
« poprzedni artykuł
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.