START arrow PROGRAMY UE arrow Erasmus+ arrow Europejska mobilność - nasza droga do sukcesu zawodowego
Europejska mobilność - nasza droga do sukcesu zawodowego PDF Drukuj Email

Przykładowy obraz

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie w okresie 01.10.2017 – 30.09.2018, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ realizowany jest projekt „Europejska mobilność – nasza droga do sukcesu zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 76 896,00 EUR.

W ramach projektu 30 naszych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych wyjechało na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do lepszego przygotowania naszych uczniów do pracy i funkcjonowania w Europie. Organizacja staży we włoskich przedsiębiorstwach to sposób na zapoznanie uczniów z realiami zatrudnienia i wymaganiami pracodawców. Praktyczna nauka zawodu u przedsiębiorcy to dla uczniów okazja do rozwoju w obranej ścieżce zawodowej. Wyjazd umożliwił młodzieży dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w kraju, gdzie dane gałęzie przemysłu są bardzo dobrze rozwinięte oraz poznanie innej, często bardziej efektywnej organizacji pracy. Praktyka zagraniczna to dla młodych ludzi także okazja do nauki i doskonalenia języka obcego, w tym branżowego. Dzięki mobilności uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne i osobiste, takie jak: pewność siebie, wiara we własne możliwości, umiejętność komunikacji i pracy w zespole, przedsiębiorczość. Mobilność wpłynęła także na rozwój kulturowy młodych osób, w tym w szczególności integrację ze społeczeństwem europejskim. Praktyki zagraniczne i doświadczenia z nich wyniesione były również okazją dla Szkoły do nawiązania licznych kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi i wzrostu wiedzy pracowników i nauczycieli.

Staże zagraniczne odbyły się w okresie 29.01.2018 – 23.02.2018, a ich organizacją zajmował się nasz partner – Firma YouNet z Bolonii. Przed wyjazdem na staż uczniowie przeszli przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w Szkole. Odbyły się zajęcia z języka obcego branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów uzyskane podczas staży zostały potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i  Szkoleniu Zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z  pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Młodzież dzięki udziałowi w stażu zagranicznym mogła odkryć swoje mocne strony przygotowania zawodowego, mogli przy okazji wyjazdu podziwiać zabytki i kulturę Włoch, z którymi współpracujemy. Zwiedzili Parmę, Reggio Emilię, Modenę, Wenecję i Mediolan.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne we Włoszech pokryte zostały z budżetu projektu.

Do niniejszym listu, w ramach upowszechniania zamieszczamy prezentację z materiałem obrazującym przebieg realizowanego przez nas projektu „Europejska mobilność – nasza droga do sukcesu zawodowego” ERASMUS+.

Prezentacja

 
następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.