START arrow AKTUALNOŚCI arrow Małopolska Chmura Edukacyjna - Naukowe Warsztaty Letnie i zajęcia on - line
Małopolska Chmura Edukacyjna - Naukowe Warsztaty Letnie i zajęcia on - line PDF Drukuj Email
Małopolska Chmura Edukacyjna - Naukowe Warsztaty Letnie i zajęcia on - line

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie już drugi rok uczestniczą w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, który jest komponentem programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Uczniowie naszej Szkoły realizują zajęcia projektowe w dwóch obszarach: mechaniczno - mechatronicznym i w obszarze - żywność.
  Wiodącymi celami projektu są:
    Zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
    Wzmocnienie współpracy między  szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.
    Wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK
w dydaktyce.
Całoroczną formą wsparcia dla uczniów i nauczycieli są zajęcia on - line prowadzone według ustalonego harmonogramu.
Kolejną formą wsparcia dla uczniów w ramach projektu są Naukowe Warsztaty Letnie - 25 godzin dydaktycznych bezpośrednio na Uczelni oraz bogaty program popołudniowy. Z tej formy korzystali właśnie uczniowie naszej Szkoły.
W dniach od 23 – 28 czerwca 2019 r. uczniowie pierwszej i drugiej klasy Technikum kształcący się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w Naukowych Warsztatach Letnich w Krakowie.
Młodzież przez pięć dni brała udział w zajęciach zorganizowanych przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie oraz licznych atrakcyjnych zajęciach
w godzinach popołudniowych.
Uczniowie swoją przygodę na Uczelni rozpoczęli od wzięcia udziału w zajęciach pt. „Soki, nektary, napoje – technologia produkcji” oraz „Dlaczego mydło pierze”. Wieczorem w ramach warsztatów kulinarnych uczniowie przygotowywali włoskie makarony z różnym sosami.
Kolejne zajęcia rozpoczęły się od badania „Wpływu procesów przetwarzania na zawartość wybranych składników żywności”. Następnie uczniowie poznali tajniki „Produkcji lodów”.  W godzinach popołudniowych największą atrakcją była wizyta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha
 i warsztaty „sensoryczna opowieść o kuchni i świat herbat”.
Następnego dnia młodzież samodzielnie wykonywała oznaczenia chemiczne na produktach spożywczych podczas zajęć pt. „Oznaczenie obecności barwników w produktach spożywczych”,  „Oznaczanie obecności konserwantów i przeciwutleniaczy w produktach spożywczych” oraz „Oznaczenie zawartości kofeiny w kawie”. Jedną z atrakcji tego dnia były warsztaty kulinarne w Starej Osadzie Młynarskiej Boroniówka Grodzisko położonej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie zabytkowego młynu oraz tartaku wodnego.
Kolejnego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt. „Skąd taka barwa? Ciemnienie żywności” oraz masa na wagę złota”. Po zajęciach na uczelni młodzież udała się na warsztaty kulinarne, gdzie przygotowywała deser na bazie.
Warsztaty zakończyły się napisaniem testu wiedzy oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa
w projekcie. Uczennice, które zdobyły największą ilość punktów oraz najbardziej aktywne otrzymały nagrody. Alicja Gawron otrzymała tablet, Izabela Jarosz oraz Barbara Podsiadło przenośne dyski.
 
Krystyna Janik
 
 
Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 W  Zespole  Szkół  Nr  2  im. Jana Pawła II w Miechowie odbywają się zajęcia realizowane
w ramach komponentu programu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,  Poddziałanie 10.2.3 RPO WM  2014-2020j - Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar mechaniczno – mechatroniczny.
Wykłady prowadzone są on-line przez wykładowców Akademii Górniczo - Hutniczej
i Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie.
Do chwili obecnej odbyły się zajęcia w następujących tematach:

1. Projektowanie części 3D.
2. Projektowanie i wykonanie części metodą druku 3D.
3. Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie.
4. Wirtualne prototypowanie – metody CAD/CAM/CAE.
5. Sterowniki PLC w sieciach teleinformatycznych.
6. Cięcie wodą (mieszanką wody i ścierniwa) – obróbka materiałów trudno-obrabialnych – b. twarde i b. miękkie.
 
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.