START arrow INNOWACJE arrow Innowacja pedagogiczna HoGa
Innowacja pedagogiczna HoGa PDF Drukuj Email

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Adres: ul. B.Prusa 2 ; 32-200 Miechów

Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl

Wymaganie: Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna


Tytuł

Ucz się i rozwijaj swoje zdolności

Cele działania

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • kształtowanie świadomości posiadania różnych uzdolnień,

 • motywowanie uczniów do doskonalenia, rozwijania swoich talentów,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • zaspokojenie zainteresowań uczniów,

 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniom,

 • pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej,

 • zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów (przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy),

 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności zawodowej,

 • kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności,

 • wdrożenie pracy metodami innowacyjnymi.

Krótki opis działania

Szkoła:

Innowacyjne działania odbywają się w pracowniach szkolnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo podczas zajęć innowacyjnych wykorzystywany jest zestaw do wideo- konferencji . W innowacyjnych działaniach dydaktycznych wykorzystywane także są programy i narzędzia multimedialne w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych.

Dzięki tym działaniom planowanie i organizacja procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów oraz umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Uczniowie:

Uczestnicy innowacji podczas zajęć uczą się planować, przewidywać, organizować oraz ustalać zasady współpracy w grupie . Ponadto realizacja innowacji gwarantuje zmianę podejścia do swojego samorozwoju, przyszłej kariery zawodowej, która może stać się punktem wyjścia do śmiałych i odważnych działań.

Innowacja gwarantuje:

 • udział w warsztatach zawodowych (carving, kelnerstwo synchroniczne, fantazyjne składanie ręczników, warsztaty sommelierskie, barmańskie itd.),

 • spotkania z ludźmi z branży gastronomiczno – hotelarskiej,

 • organizacje i obsługę imprez (eventów) na terenie Szkoły i poza nią (np. Święto Patrona Szkoły, stanowisko ekspozycyjne na Festiwalu Zawodów),

 • udział w olimpiadach oraz konkursach branżowych (szkolnych, pozaszkolnych),

 • udział w wycieczkach zawodoznawczych,

 • gry uliczne o charakterze zawodowym,

 • organizacje warsztatów branżowych dla uczniów szkół podstawowych,

Uczniowie decydują o sposobie organizacji i przebiegu zajęć.

Działania w ramach innowacji pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.

Nauczyciele:

Nauczyciele podnoszą kompetencje zawodowe poprzez :

 • udział w szkoleniach , m.in. szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” organizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

 • udział w kursach doszkalających

 • współpracę z pracodawcami , co ułatwia przekazywanie młodzieży praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy

 • nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy, a także współpracują ze sobą w planowaniu , organizowaniu , realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych

 • nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się

 • pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój

 • nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia.

 

Efekty

Uczniowie :

 • rozwijają własną aktywności i kreatywności,

 • rozwijają swoją wyobraźnię i talenty,

 • ciągle doskonalą swój warsztat pracy,

 • mają lepszy start na rynku pracy,

 • nabywają nowych zawodowych doświadczeń,

 • pogłębiają umiejętności stosowania różnych metod pozyskiwania informacji,

 • doskonalą umiejętności współpracy w grupie,

 • uczą się wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu oraz opanowanie w oczekiwaniu na efekty,

 • mają świadomości poniesionego wysiłku,

 • zwiększają zainteresowanie działalnością pozalekcyjną,

 • integrują się ze środowiskiem lokalnym

Nauczyciele:

 • doskonalą warsztat pracy pedagogicznej,

 • pogłębiają wiedzę i umiejętności zawodowe ,

 • dbają o własny rozwój poprzez wyszukiwanie nowych ciekawszych metod pracy,

 • praktycznie wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności ,

 • podnoszą swoje zdolności organizacyjne

 • odczuwają satysfakcję osobistą z osiągnięć uczniów,

 

Szkoła:

 • rozszerzenie współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • pozytywny wpływ na wizerunek Szkoły,

 • podniesienie jakości pracy Szkoły,

 • poszerzanie zakresu działań Szkoły ,

 • w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli możliwość dzielenia się z innymi nauczycielami nowymi metodami pracy , które mają wpływ na uzyskiwanie lepszych efektów nauczania,

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły,

 • integracja nauczycieli z uczniami podczas wspólnych prac,

 • wpływ na rozwój emocjonalny,

 • wpływ na rozwój intelektualny,

 • aktywizacja w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Rady i przestrogi

Konieczne jest zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności zawodowych .

Sposoby upowszechniania

Strona internetowa Szkoły,

Spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami

Sesje Rady Powiatu

Targi edukacyjne

Prasa lokalna

Portale społecznościowe

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.