Gimnazjada 2008
Gimnazjada w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie

        29 kwietnia po raz trzeci w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  odbył się turniej dla uczniów gimnazjów – Gimnazjada 2008. Uczestniczyli w nich uczniowie III klas gimnazjalnych z Miechowa, Książa Wielkiego, Racławic i Gołczy.
Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Szkoły Maria Paschek oraz Wicedyrektor Zofia Piechowicz. Reprezentanci wszystkich szkół wzięli udział w Konkursie Humanistycznym, Konkursie Wokalnym, Konkursie Języka Niemieckiego, Konkursie Języka Angielskiego, Konkursie „OMNIBUS JAWORZNO”, Quizie Amnesty International, Turnieju Sportowym. Wszystkie konkurencje odbywały się pod opieką nauczycieli i wychowawców. Jury przyznawało punkty za każdy konkurs osobno. Ostateczny wynik był sumą punktów, jakie uzyskały wszystkie grupy reprezentujące dane gimnazjum.  Najwięcej punktów zgromadzili uczniowie z Gimnazjum w Racławicach otrzymując Puchar Starosty Miechowskiego, który wręczył Pan Leonard Mazur – naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu. Kolejne miejsca zajęły szkoły:
II miejsce- Gimnazjum w Miechowie,
III miejsce – Gimnazjum w Książu Wielkim,
IV – Gimnazjum w Gołczy.
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział  poszczególnych konkursach otrzymywali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 
Anna Uchto - Ziebro
 
 
Gimnazjada 2008 Gimnazjada 2008 Gimnazjada 2008
 
więcej zdjęć w galerii