Spektakl profilaktyczny "Sieć"

W dniu 9 lutego młodzież klas I i II Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym „Sieć”, przygotowanym przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Spektakl ten poruszał problemy relacji wśród młodzieży, ukazywał przykłady rozwiązywania tych problemów. Treść fabuły nawiązywała do świata szybkiej i bezkrytycznie przyjmowanej komunikacji medialnej (Internet).

Uczniowie żywo reagowali na przedstawioną przez aktorów historię grupki znajomych, u których naiwność, brak autorytetów, kult siły i przemocy, zatarcie granic moralnych doprowadziły do konfliktu z prawem.

 
 Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz