Bardzo dobrzy w naszej szkole

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie na sesji Rady Powiatu w dniu 23.03.2010r. otrzymali z rąk  Pana Mieczysława Bertka- Starosty Miechowskiego, stypendia.

 

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali uczniowie :

 

1.Krzysztof Czapla                      kl. II te

2.Tymoteusz Cioś                        kl. II te

 

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali uczniowie:

 

1.Mateusz Wróbel                        kl. II te

2.Michał Twardowski                  kl. III t 

 Przykładowy obraz