DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR2 IM. JANA PAWŁA II W MIECHOWIE

31 marca 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie wzięli udział w VIII edycji „Dnia Przedsiębiorczości”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, z którą współpracujemy już od czasu jej powstania. Celem „Dnia Przedsiębiorczości” jest uaktywnienie zawodowe młodzieży, dlatego też uczniowie naszej Szkoły odbyli kilkugodzinne praktyki w wybranych miejscach pracy. Odwiedzili różne zakłady i instytucje, m.in. szkoły , biblioteki , urzędy, przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Zapoznali się z organizacją miejsc pracy, zweryfikowali swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie.
Dzięki przychylności dyrektorów placówek i właścicieli firm uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 praktykowali na ponad 80 stanowiskach  pracy. Najbardziej aktywni w tym roku okazali się uczniowie klas : technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik elektronik. Opiekę nad organizacją i przebiegiem Dnia Przedsiębiorczości sprawowała p. Anna  Uchto – Ziebro. 31 marca był pierwszym dniem w przyszłej  karierze zawodowej naszych uczniów.
/ zs 2/
 
 Wybrany obraz Wybrany obraz