XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
W dniach 15-16.04.2011r. w Zespole Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu odbyły się eliminacje okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczestniczyło w niej 139 uczniów z 55 szkół województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie reprezentowali uczniowie II klasy Technikum- technik mechanizacji rolnictwa:
- Damian Cholewa – blok. produkcja zwierzęca –uzyskał 17 miejsce
- Krystian Serda – blok. mechanizacja rolnictwa – uzyskał 16 miejsce.
Do olimpiady przygotowywał uczniów nauczyciel przedmiotów zawodowych – Paweł Ptak.
 
/ zs 2/