Kwalifikacyjne kursy zawodowe - programy nauczania (efekty kształcenia)
Wpisał: Administrator   
27.05.2013.
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Zmieniony ( 08.12.2018. )