Szkoła Policealna - programy nauczania (efekty kształcenia)
Szkoła Policealna technik pojazdów samochodowych
 
Szkoła Policealna technik informatyk
Zmieniony ( 08.11.2013. )