Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, informuje że przetarg na sprzedaż maszyn skrawających dniu 04.07.2013 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie Warsztaty szkolne - pracownie ćwiczeń praktycznych zakończył się wynikiem negatywnym . W wymaganym terminie tj. do dnia 04.07.2013r. do godz. 9:30 nie zostało wniesione żadne wadium.

Maria Paschek
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2
im. Jana Pawła II
w Miechowie