BHP w rolnictwie
BHP w rolnictwie. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczniowie Technikum, kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w dniach: od 28. listopada  do 2 grudnia 2016 r. w wykładach i warsztatach tematycznych w zakresie:
- BHP w rolnictwie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  podczas rac rolniczych
-Wsparcie finansowe ze środków UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej w rolnictwie
W/w szkolenia i warsztaty tematyczne prowadzili trenerzy firm zewnętrznych z branży rolniczej.
 Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz