154 rocznica Bitwy Miechowskiej
Udział uczniów i harcerzy w obchodach 154 rocznicy Bitwy Miechowskiej

1.    Uroczystości  gminno – powiatowe
2.    Edukacja regionalna – lekcja historii.
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz