Człowiek jest sprawcą i twórcą kultury
Słowa Naszego Patrona „Człowiek jest sprawcą i twórcą kultury” stały się inspiracją do zorganizowania niekonwencjonalnej lekcji języka polskiego. Stąd powstał pomysł aby w dniu 24.03.2017 r. uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Nr2 im. Jana Pawła II w Miechowie zwiedzali wystawę „Odkrywamy historię”  na temat losów „Żołnierzy Wyklętych” w Galerii „U Jaksy” w Miechowie. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu kontekstów kulturowych XX wieku, przypomnienia znaczenia patriotyzmu i refleksji nad sensem i hierarchią wartości w życiu młodego człowieka.
Młodzież miała także okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych na temat analizy i interpretacji dzieła malarskiego w Domu Pracy Twórczej w Miechowie. Warsztaty, które poprowadził Paweł Olchawa, dotyczyły  porównywania stylów i kierunków w sztuce, uwzględniania źródeł inspiracji i trendów kulturowych.
    Grupowe wyjście dla uczniów kształcących h się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zorganizowały nauczycielki języka polskiego Anna Wójcik i Ewelina-Konewecka Smok.
Anna Wójcik
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz