Mój staż  moja kariera BIS
„Mój staż – moja kariera BIS”
pod takim hasłem uczniowie  Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wezmą udział  w praktykach zagranicznych realizowanych  przez Fundację Ku Pomocy  w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe kolejny raz wyjadą do Grecji.
Podczas dwutygodniowych staży uczniowie zdobywać będą praktyczne umiejętności zawodu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki odbędą się w hotelach i  restauracjach Riwiery Olimpijskiej w miejscowości Platamonas.  Uczniowie poszczególnych kierunków zawodowych  zdobywać  będą praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.  Celem projektu jest również zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji społecznych uczniów m. in. rozwijanie mobilności i przedsiębiorczości uczniów, umacnianie postawy tolerancji i umiejętności pracy  w grupie, edukacja międzypokoleniowa i międzykulturowa.
Wyjazd jest świetną okazją do poznania kultury i historii krajów goszczących. Dzięki licznym wycieczkom i spotkaniom z lokalną społecznością ponad 40 uczniów Naszej Szkoły będzie miało szansę pracować i przebywać w międzynarodowym środowisku. Staż zagraniczny jest przede wszystkim doskonałym uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu. Zdobyte podczas praktyk umiejętności zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europass, które zwiększają szanse stażystów zarówno na rynku polskim, jak i poza granicami kraju.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji pokryte zostaną z budżetu projektu.
Po realizacji stażu – praktyki podzielimy się szczegółowymi informacjami i wrażeniami.
Zs2
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz