Otwarcie Izby Pamięci AK
     
"W zasadzie najważniejsze jest życie.
A jak już jest życie,to najważniejsza jest wolność.
  A potem oddaje się życie za tą wolność" 
 
        Słowa te stanowiły motto uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości, poprzedzającego otwarcie Izby Pamięci. Wystąpienia zaproszonych gości przeplatane były piosenkami żołnierskimi i patriotycznymi w wykonaniu harcerzy. Komendant Hufca ZHP w Miechowie Leonard Mazur przypomniał legendę "Szarych Szeregów".
 
 Dzień Niepodległości - otwarcie Izby Pamięci AK Dzień Niepodległości - otwarcie Izby Pamięci AK Dzień Niepodległości - otwarcie Izby Pamięci AK Dzień Niepodległości - otwarcie Izby Pamięci AK
 
      Następnie w  pomieszczeniach dawnego internatu Zespołu Szkól nr 2 im. Jana Pawła II uroczyście otwarto w czwartek- 8 listopada 2007 roku Izbę Pamięci Partyzantów Armii Krajowej. Wstęgę przecięła pani Irena Wesołowska, żołnierz AK Obwodu Brzeżany, która razem z mężem Jerzym ps. "Rój" włożyła wiele wysiłku w zebranie pamiątek po bohaterach żyjących na ziemi miechowskiej. Przybyli na uroczystość goście mogli zwiedzić stałą wystawę dokumentów i fotografii Miechowskiego Inspektoratu AK "Maria" i porozmawiać z ostatnimi świadkami walk z hitlerowskim okupantem.
 
 
 Bez grafiki Bez grafiki Bez grafiki Bez grafiki