Technik pojazdów samochodowych zawód przyszłości

PROFESJONALIZM, PIENIĄDZE, SATYSFAKCJA!
CHCESZ MIEĆ UDANE ŻYCIE ZAWODOWE?
PRZYJDŹ DO NAS, KSZTAŁCIMY OD POKOLEŃ!
 
URZECZYWISTNIMY TWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!
 
POŁĄCZENIA TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ PROWADZI DO SUKCESU!!!
Jeśli jesteś osobą:
 • o zdolnościach manualnych,
 • wytrwałą,
 • uprzejmą,
 • lubiącą wyzwania,
 • odpowiedzialną ,
 • umiejącą pracować w grupie,
 • uczciwą
…ten zawód jest dla Ciebie.
ZDOBYWASZ ZAWÓD I TYTUŁ TECHNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ!
ZDAJESZ MATURĘ, PO KTÓREJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA DOWOLNIE WYBRANYM KIERUNKU STUDIÓW!
ZDOBYWASZ WIEDZĘ I ROZWIJASZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA PRAKTYKACH I NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz
w warsztatach samochodowych, w ASO - autoryzowanych stacjach obsługi, SKP - stacjach kontroli pojazdów w kraju, za granicą w programie ERASMUS+ (m.in. Włochy, Niemcy)
MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE:
 • prawo jazdy kategorii B
 • kurs spawacza
 • kurs operatora wózków widłowych
 • kurs SEP do 1 kV
 • szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych
 • kursi diagnostyki common rail
 • i inne.
Przykładowy obraz Przykładowy obraz
Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla uczniów naszej Szkoły kurs ten jest bezpłatny i prowadzony jest w klasie drugiej i trzeciej.
MIEJSCA PRACY:
Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Po ukończeniu szkoły technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do pracy w:
 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych (warsztatach samochodowych),
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego krajowego i międzynarodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami i częściami samochodowymi (w komisach i salonach samochodowych, sklepach motoryzacyjnych)
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych (wydziałach transportu i komunikacji)
 • firmach ubezpieczeniowych zajmujących się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i likwidacją szkód,
 • charakterze rzeczoznawcy samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego branzy motoryzacyjnej
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (311513)
cykl kształcenia:
 
- po gimnazjum: 4 lata
- po szkole podstawowej: 5 lat
Absolwent naszej Szkoły posiada:
 • wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia warsztatu samochodowego
 • znajomość budowy i zasady działania pojazdów samochodowych oraz ich tendencji rozwojowych
 • umiejętności prawidłowej naprawy i eksploatacji pojazdów
 • umiejętności wykorzystywania systemów mechatronicznych w branży samochodowej
 • postawę dbałości o ochronę środowiska
 • umiejętność selekcjonowania i posługiwania się parametrami technicznymi w eksploatacji pojazdów samochodowych
 • biegłość w posługiwaniu się językami obcymi
Kształcenie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
 
lub
 
 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
PRZYJDŹ DO NAS
 
SPEŁNISZ SWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!!
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz