OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻE - PRAKTYKI

Przykładowy obraz

W ramach projektu „ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się abór uczennic i uczniów na formę wsparcia staże - praktyki
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w stażu-praktyce proszeni są o:
  •     zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Regulaminem szczegółowych zasad rekrutacji na staże-praktyki oraz innymi wymaganymi dokumentami,
  •     złożenie:
•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie
•    oświadczenia uczestnika projektu
•    oświadczenia o niepełnosprawności
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014
Wymagane dokumenty należy składać do Koordynatora szkolnego ds. staży – praktyk Pana Adama Dulewskego w terminie od 16 IV 2018 r. do 11 V 2018r. w godzinach od 900 do 1400 telefon kontaktowy – 513 130 990.
Staż – praktyka u pracodawcy trwa 150 godzin i po ukończeniu stażu-praktyki uczeń/uczennica otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1500 zł.
 


Drodzy Pracodawcy, zapraszamy Państwa do współpracy w zorganizowaniu staży-praktyk dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” .
Prawodawcy zainteresowani przyjęciem uczniów na staże–praktyki proszeni są o wypełnianie i złożenie „Deklaracji dla pracodawcy” w terminie od 16 kwietnia 2018 do 11 maja 2018r. w siedzibie szkoły ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 513 130 990 Koordynator szkolny ds. staży i praktyk – Adam Dulewski.
Dokumenty do pobrania: (link)
•    formularz rekrutacyjny uczestnika projektu
•    deklaracja uczestnictwa w projekcie
•    oświadczenie uczestnika projektu
•    oświadczenie o niepełnosprawności
•    zakres danych osobowych do systemu SL2014
•    deklaracja dla pracodawcy
•    Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
•    Regulamin szczegółowych zasady rekrutacji na staże-praktyki
•    Regulamin wypłacania refundacji kosztów pracodawcy