OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻE - PRAKTYKI
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STAŻE – PRAKTYKI
W ramach projektu „ Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się
nabór uczennic i uczniów na formę wsparcia staże - praktyki