TARGI EDUKACJI I PRACY W MIECHOWIE
24 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Miechowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie.
Otwarcia Targów dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie Maria Paschek, która powitała i przedstawiła zaproszonych gości, następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP Bożena Rążewska skierowała kilka motywujących słów do młodzieży obecnej na targach, a p.o. Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy w Krakowie Janusz Patyna przedstawił plan targów i zaprosił do zwiedzania stoisk i korzystania z seminariów. Krótkie przemówienie wygłosił również Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka. Artystycznym akcentem wydarzenia był taneczny występ zespołu „Jest Pewne 2” pod kierunkiem opiekuna grupy Jolanty Piotrowskiej. Po otwarciu targów nastąpiła część seminaryjno-warsztatowa, podczas której doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie Żaneta Mikuła i Małgorzata Reszka poprowadziły seminarium pt. „Urząd Pracy twoim partnerem w planowaniu kariery zawodowej”. Uwieńczeniem wydarzenia była rozgrywka „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, którą poprowadziły pracownicy jednostek OHP w Miechowie Magdalena Pilawska i Monika Szarek. Podczas uczestnictwa w grze, młodzież rozwijała swoje umiejętności przedsiębiorcze, a zwycięzcy otrzymali nagrody, które ufundowali pracodawcy: Intersnack Poland Sp. z o.o., Stars Impresariat Filmowy sp. z o.o., sp. k., Studio Reklamy Beem s.c., Studio Reklamy My4.
Targi były skierowane do młodzieży uczącej się i poszukującej pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy i osób bezrobotnych.
Monika Szarek i Magdalena Pilawska
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz