Trzecie międzynarodowe spotkanie koordynatorów
 
 
Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu 3D FOR VET – Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji  w 3D odbyło się w Krakowie  w dniach 21-22 marca 2019 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy projektu z czterech krajów objętych działaniami w/w projektu - Austrii, Chorwacji, Litwy i Polski. Spotkanie poświęcone było dotychczasowym działaniom, oraz tym, które będą realizowane w nadchodzącym okresie, a także produktom i wynikom projektu. W kontekście tego warto wspomnieć o mobilności uczniów, która zostanie zorganizowana w kwietniu 2019 r. i odbędzie się w szkole technicznej w Puli.

Podczas wizyty w Krakowie uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia Małopolskiego Festiwalu Zawodów oraz porównania polskiego systemu edukacyjnego z systemem ich własnych krajów, co było bardzo przydatne w celu zbadania możliwości potencjalnej dalszej współpracy między krajami zaangażowanymi w projekt.
                                
 Monika Marzec
 

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz