2019 - I Kadrowa w Miechowie i w Zespole Szkół Nr 2

2019 - I Kadrowa w Miechowie i w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Skrzydło Wolności dla ZS Nr 2

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz