Odkrywanie języka, literatury i miejsc
1. "Przestrzeń słowa w twórczości Jana Pawła II i Czesława Miłosza"

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 
2. Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe  - konkurs szkolny

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 
3. Biblioteki uwikłane  w historie - prezentacja multimedialna

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
 
4.Wizyta uczniów Technikum w Rydlówce

Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz