Wytyczne dla uczniów dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
Wpisał: Administrator   
31.05.2020.

Procedury bezpieczństwa w czasie Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie

-  Pakiet informacji dla uczniów -bezpieczeństwo na EM i EPKwZ

- Część pisemna EPKwZ czerwiec 2020

- Część praktyczna EPKwZ czerwiec - lipiec 2020

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Zmieniony ( 05.06.2020. )